Javno podjetje ELES, d.o.o. ima izključno pravico za opravljanje javne službe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike. Letos so se odločili, da bodo v njihovem podjetju zastopali vrednote kot so zanesljivost, vztrajnost, odgovornost, sodelovanje, zavzetost in znanje. Pripravili smo jim igre brez meja, kjer so se posamezne vrednote “udarile” med seboj in se potegovale za naj vrednoto podjetja.