Zavod za zaupanje organizira Čarobni dan v Arboretumu, zadnjo nedeljo v avgustu. Na dogodku se predstavimo društva in organizacije, ki izvajamo programe za otroke. Ker je dogodek dobrodelen, vsi prispevamo svoje storitve oz. programe in jih podarimo otrokom iz socialno šibkih družin. Otok Športa z veseljem podpira dobrodelne dogodke, saj v tem vidimo priložnost, da se vam predstavimo in pomagamo otrokom do lepše mladosti.

Našli nas boste v deželi Petra Pana, kjer vam bomo pripravili zabavne športne animacije in ustvarjalne delavnice.