SPLOŠNA DOLOČILA:

Otok Športa, Marko s.p., Otok Športa, Anja Murn s.p. in Športno društvo Otok Športa, vsi z naslovom na Slamnikarski 1c, 1230 Domžale, (v nadaljevanju Otok Športa) so sestavni deli prijavnice, ki jo skleneta Otok Športa in udeleženec programa oz. v njegovem imenu starš ali skrbnik ali plačnik (v nadaljevanju udeleženec). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so navedeni na spletni strani, ki opisuje določeno aktivnost.

Otok Športa pri določenih programih, ki se smatrajo kot turistični aranžmaji, sodeluje s turistično agencijo FINA, Fimex-n d.o.o., Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana.

PRIJAVA:

Prijava na posamezno aktivnost se izvede z izpolnitvijo elektronske prijave in vseh njenih bistvenih sestavin. Po prejetju vaše prijave, vam bomo na navedeni elektronski naslov v vaši prijavi, poslali potrditveno sporočilo. V sporočilu boste prejeli vse bistvene informacije o aktivnosti na katero se prijavljate ter informacijo o plačilu akontacije, plačilu delnega oz. celotnega zneska. Prijava se šteje za potrjeno s plačilom akontacije, plačilom delnega oz. celotnega zneska; odvisno od izbrane aktivnosti.

CENE IN PLAČILO STORITEV:

Cene storitev Otoka Športa so odvisne glede na izbrano aktivnost iz naše ponudbe ter veljajo od dneva objave programa. Otok Športa si pridržuje pravico do spremembe cen. Pri določenih aktivnostih vam nudimo plačilo na obroke z zapadlostjo po že opravljeni storitvi (npr.: novoletne počitnice, zimske počitnice…), pri določenih programih pa je potrebno storitev plačati v naprej (npr.: praznovanje rojstnega dne, tečaji rolanja, tečaji plavanja…) Udeleženec se v primeru obročnega odplačevanja, neodvisno od udeležbe in trajanja programa, zavezuje poravnati vse obroke v celoti ter v navedenih rokih. V nasprotnem ima Otok Športa pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in neplačan znesek sodno izterjati. V primeru, da bo moral Otok Športa zoper dolžnika podati sodno izvršbo, bo poleg stroškov, ki bodo nastali v sodnem procesu, dolžniku zaračunal še dodatnih 100 Eur, zaradi dela in časa, ki ga bo moral v to vložiti.

POPUSTI:

Popusti in pogoji koriščenja so navedeni pri vsaki aktivnosti posebej. Popust se vedno obračuna na cenejši program.

ODSTOPI IN VRAČILA:

Udeleženec lahko v vsakem trenutku in brez razloga odstopi od potrjene prijave. Svoj odstop mora sporočiti pisno preko navadne ali spletne pošte vsaj 2 dni pred pričetkom aktivnosti. V nasprotnem primeru se šteje, kot da se je udeleženec udeležil programa v celoti. Pri programih cenejših od 100 Eur, se udeležencu vrne celoten vplačan znesek, razen 10 Eur. Pri programih, ki znašajo med 100 in 200 Eur, se udeležencu vrne celoten vplačan znesek, razen 15 Eur. Pri programih dražjih od 200 Eur, se udeležencu vrne celoten vplačan znesek, razen 25 Eur.

Odpoved rojstnega dne:  Če zabavo odpoveste vsaj 3 dni pred rezerviranim terminov, vam vrnemo ves vplačan znesek, razen 15 Eur. Če pa zabavo odpoveste manj kot tri dni pred rezerviranim terminov, vam vrnemo ves vplačan znesek, razen 25 Eur.

V primeru, da je udeleženec s programom pričel, nato pa bil primoran program zaradi opravičljivega razloga (bolezen, višja sila…) prekiniti, lahko koristi sorazmerno vračilo vplačanega zneska, znesek shrani kot dobropis ali koristi nadomeščanje aktivnosti, v kolikor je to mogoče izvesti. Pride v poštev predvsem pri tečajih ter novoletnih in zimskih počitnicah.

SPLOŠNE DOLOČBE:

Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru da se stranki ne moreta sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal po načelih varnosti in kvalitete. Z oddajo prijavnice udeleženec dovoljuje objavo slikovnega gradiva, ki nastane tekom izvedbe programa Otoka Športa, na spletni strani Otoka Športa, v galerijah, ki jih naknadno pošljemo staršem oz. skrbnikom in jih objavimo na naši spletni strani, na You Tube ter na Facebook profilu Otoka Športa.

DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

Udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici resnični in zagotavlja, da je njegovo zdravstveno stanje ustrezno glede na aktivnost na katero se prijavlja. V primeru, da je udeleženec zamolčal oz. ni navedel vseh ključnih podatkov, da bi izvajalec lahko varno zanj in ostale udeležence opravil storitev, je za to pravno odgovoren. Udeleženec soglaša da je seznanjen s pravicami v skladu z ZVOP-1.

Domžale, 2016